Technické skúšky pre východné Slovensko


Dňa 11.2.2023 sa v Košiciach konali technické skúšky pre východné Slovensko. Cvičenci z klubov  ŠK Taekwon-Do Turňa nad Bodvou, CVČ Košice a Taekwon-Do Warriors Košice sa v sobotu ráno zišli v priestoroch telocvične na SZŠ Dneperská 1. Technickým skúškam predchádzal seminár, ktorý bol zamerný na zopakovanie si techník pred páskovaním. Po malej pauze sa začali samotné technické skúšky. Predsedom skúšobnej komisie bol Gabriel Barnák IV. Dan, a ďalšími členmi komisie boli Štefan Bányász IV. Dan a Richard Giák II. Dan. Za náš klub vykonávalo skúšobný akt 13 cvičencov, ktorí preukázali, že sa poctivo pripravovali a všetci skúšku úspešne zvládli. Touto cestou by sme chceli všetkým zúčastneným ešte raz zagratulovať a popriať veľa ďaľších úspechov.


Galéria