Technické skúšky pre východné Slovensko

Dňa 11.2.2023 sa v Košiciach konali technické skúšky pre východné Slovensko. Cvičenci z klubov  ŠK Taekwon-Do Turňa nad Bodvou, CVČ Košice a Taekwon-Do Warriors Košice sa v sobotu ráno zišli v priestoroch telocvične na SZŠ Dneperská 1. Technickým skúškam predchádzal seminár, ktorý bol zamerný na zopakovanie si techník pred páskovaním. Po malej pauze sa začali samotné technické skúšky. Predsedom skúšobnej komisie bol Gabriel Barnák IV. Dan, a ďalšími členmi komisie boli Štefan Bányász IV. Dan a Richard Giák II. Dan. Za náš klub vykonávalo skúšobný akt 13 cvičencov, ktorí preukázali, že sa poctivo pripravovali a všetci skúšku úspešne zvládli. Touto cestou by sme chceli všetkým zúčastneným ešte raz zagratulovať a popriať veľa ďaľších úspechov.

Mikulášsky turnaj 2022

Dňa 3. decembra 2022 sme sa zúčastnili na Mikulášskom turnaji v Turni nad Bodvou, na ktorom náš klub reprezentovalo 9 súťažiacich. Do Turne sme dorazili v ranných hodinách, zaregistrovali sme sa a nasledovalo slávnostné otvorenie turnaja. Súťaž začala disciplínou Tul (technickými zostavami). V Tuloch boli všetci naši súťažiaci veľmi úspešní, pretože každý z nich si dokázal vo svojej kategórii vybojovať medailu. Musím vyzdvihnúť Tomáša Mastiláka, ktorý predviedol perfektný výkon a vo svojej kategórii v disciplíne Tul získal ako jediný zlatú medailu. Následne súťaž pokračovala prídavnou disciplínou boj s penovou tyčou, v ktorej sme taktiež nezaostávali. Predviedli sme, že bojovnosť máme v sebe, o čom svedčia aj výsledky. V tejto disciplíne sa prvé miesto podarilo vybojovať až trom našim súťažiacim, a to: Alexovi Nicijewskému, Leovi Dobošovi a Bianke Lourdes Winkler. Po tejto disciplíne bola prestávka na obed. Oraganizátori z klubu ŠK Taekwon-do Turňa nad Bodvou pre nás pripravili veľmi chutný guláš. Ďalej súťaž pokračovala disciplínou matsogi (sparing), avšak na túto disciplínu ešte máme málo skúsenosti, preto za náš klub v matsogi nikto nesúťažil. Nasledovalo vyhodnotenie a odovzdávanie medailí. Nakoniec nás prekvapil Mikuláš, ktorý chcel za každý klub od detí počuť aspoň jednu básničku. Po splnení úlohy každé dieťa dostalo svoj mikulášsky balíček. Každému gratulujeme za umiestnenie a reprezentáciu klubu.

Nábor nových členov

Nábor nových členov! 7.9.2022 a 8.9.2022 od 16:00 - 18:00, v Košiciach v telocvični SZŠ Dneperská 1. Príď si vyskúšať kórejské bojové umenie Taekwon-do ITF, pre deti a dospelých od 8 rokov.